כתובת דואר מלאה(כלל עיר)
לקבלת קהל:
לדואר-משה שרת 76 אזור .עיר
לקבלת קהל-רמת גן
טלפון נייד:
050-2511405